Uniwersytet Wroclawski  Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
 Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Mgr Agnieszka Lisowska

Agnieszka Lisowska na zdjęciu
Stanowisko: doktorant
Pokój: 340, Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego
E-mail: agnieszka.lisowska@uni.wroc.pl
Tel.: +48 71 375 2239
Fax: +48 71 343 5184

zainteresowania naukowe: geografia regionalna, geografia przestępczości, geografia miast, geografia turystyki, zastosowanie GIS w badaniach geograficznych

wykształcenie:

tytuł pracy doktorskiej: Geograficzne uwarunkowania przestępczości. Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w przeciwdziałaniu przestępczości.

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!