Uniwersytet Wroclawski  Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
 Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Dr hab. Beata Namyślak

Beata Namyślak na zdjęciu
Stanowisko: adiunkt
Pokój: 340, Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego
E-mail: beata.namyslak@uni.wroc.pl
Tel.: +48 71 375 2239
Fax: +48 71 343 5184

Zainteresowania badawcze: geografia ekonomiczna, rozwój lokalny i regionalny

Wykształcenie:

Projekty badawcze:

Udział w komisjach/zespołach problemowych:

Redakcja monografii:

Opublikowane artykuły po doktoracie

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!