Uniwersytet Wroclawski  Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
 Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Dr Dominik Sikorski

Dominik Sikorski na zdjęciu
Stanowisko: adiunkt
Pokój: 340, Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego
E-mail: dominik.sikorski@uni.wroc.pl
Tel.: +48 71 375 2239
Fax: +48 71 343 5184

Zainteresowania badawcze: geografia osadnictwa, geografia miast, geografia przemysłu, geografia ekonomiczna, geografia historyczna

Wykształcenie:

Nagrody i wyróżnienia: wyróżnienie w 24. Konkursie Polskiego Towarzystwa Geograficznego na najlepszą pracę magisterską z zakresu geografii w 2008 roku

Najważniejsze publikacje:

Projekty badawcze:

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!