Andrzej Jagielski (20.09.1925-8.11.2004) ur. w Gdańsku w rodzinie inteligenckiej. Do szkół uczęszczał we Lwowie, Poznaniu i Warszawie. W czasie wojny uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W latach 1947-1951 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i uzyskał stopień magistra prawa.

Już w czasie studiów, w 1950 r., został zastępcą asystenta w Katedrze Statystyki, interesując się problematyką ekonomiczno-ludnościową, gdzie kolejno awansował na asystenta a następnie adiunkta.

Dzięki dostępowi do danych dotyczących polskich stosunków ludnościowych opracował rozprawę doktorską z zakresu rozwoju ludnościowego Afryki Północnej, za którą w 1961 r. uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych. Od 1963 r. wykładał w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Wrocławskiego statystykę i geografię regionalną Afryki. W 1978 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie geografii ekonomicznej, a profesorem nadzwyczajnym został w 1988 r.

Zainteresowania naukowe Profesora Jagielskiego skupiały się wokół zagadnień ludnościowych, a zwłaszcza demografii społecznej, geografii ludności, geografii społecznej, geografii miast oraz obejmowały zagadnienia zastosowań metod ilościowych i metodologię badań empirycznych. Profesor był autorem 90 prac naukowych, w tym znanego w kraju i za granicą podręcznika "Geografia ludności", promotorem 8 rozpraw doktorskich i opiekunem ok. 200 prac magisterskich.

Powrót do plakatu
 

Opracowanie i obsługa serwisu: Joanna Huk,  e-mail