Specjalność ARiL

Specjalność Analizy Lokalne i Regionalne to oferta dla wszystkich, którzy interesują się geografią społeczno-ekonomiczną. Tu pogłębicie swoją wiedzę zarówno z zakresu geografii ludności czy geografii ekonomicznej, ale także nabędziecie praktycznych umiejętności prowadzenia badań społecznych czy wykonywania analiz przestrzennych w środowisku GIS.

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW

PLANY STUDIÓW

PLAN ZAJĘĆ I MGR

PLAN ZAJĘĆ II MGR

Strona internetowa Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego | Webmaster: Agnieszka Lisowska
Projekt szablonu: a4joomla! | Dostosowanie: Jacek Ślopek
Ikony wykorzystane na stronie : Gregor Cresnar, www.flaticon.com