dr hab. Robert Szmytkie

KIEROWNIK ZAKŁADU

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Wykształcenie:

 • 2017 — doktor habilitowany nauk o Ziemi w dyscyplinie geografii, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Metody analizy morfologii i fizjonomii jednostek osadniczych
 • 2008 — doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografii, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Miasta-zlepieńce na Śląsku Dolnym i Opolskim
 • 2004 — magister geografii, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Jaskinie granitowe masywu karkonosko-izerskiego

Zainteresowania badawcze:

 • geografia osadnictwa
 • geografia miast
 • geografia obszarów wiejskich
 • demografia i geografia ludności
 • geografia turystyczna

Najważniejsze publikacje:

 • Szmytkie R., 2019, The Cyclical Nature of the Territorial Development of Large Cities: A Case Study of Wrocław (Poland), Journal of Urban History.
 • Szmytkie R., Krzysztofik R., 2019, The processes of incorporation and secession of urban and suburban municipalities: The case of Poland, Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, 73(2), 110-127.
 • Brezdeń P., Szmytkie R., 2019, Current Changes in the Location of Industry in the Suburban Zone of A Post‐Socialist City. Case Study of Wrocław (Poland), Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 110(2), 102-122.
 • Szmytkie R., Tomczak R., 2017, Revival of rural settlements in Kłodzko Land, Geographia Polonica, 90(3), 319-333.
 • Krzysztofik R., Dymitrow M., Szmytkie R., Kantor-Pietraga I., Pełka-Gościniak J., Spórna T., 2015, Environmental hazards and urban abandonment: Case studies and typological issues, Geografiska Annaler: Series B. Human Geography, 97(4), 291-308.
 • Miszewska B., Szmytkie R., 2015, Morphological processes in the spatial structure of the southern district of Wrocław city, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 27, 133-151.
 • Szmytkie R., 2014, Metody analizy morfologii i fizjonomii jednostek osadniczych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 35, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Krzysztofik R., Szmytkie R., 2011, Studia nad procesami i strukturami osadniczymi sieci miast Polski Południowej, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 68, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.
 • Szmytkie R., 2009, Miasta-zlepieńce na Śląsku Dolnym i Opolskim, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 6, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Grykień S., Szmytkie R., 2008, Społeczny i ekonomiczny wymiar powodzi we Wrocławiu w 1997 roku, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

Profile:

Kontakt:

p. 331
+48 71 375 2599
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Beata Namyślak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Wykształcenie:

 • 2015 — doktor habilitowany nauk o Ziemi w dyscyplinie geografii, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Działalności twórcze a rozwój miast. Przykład Wrocławia
 • 2003 — doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografii, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność regionów w Polsce
 • 1999 — magister geografii, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Inwestycje zagraniczne w działalności produkcyjnej w Polsce

Zainteresowania badawcze:

 • geografia ekonomiczna
 • ekonomika kultury

Najważniejsze publikacje:

 • Namyślak B., 2018, Usługi w zakresie kultury we Wrocławiu, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(3), 252–262.
 • Namyślak B., 2017, Formy wspierania działalności twórczych w ośrodkach miejskich, Studia Miejskie, 27, 119-128.
 • Namyślak B., 2017, Measures for the development of creative activities. Implementation of the idea of a creative city, in practice, based on example of Wrocław, Studia Ekonomiczne, 314, 45-60.
 • Namyślak B., 2015, The meaning and prospects of cultural sector development. Problems and challenges of cultural policy in Poland, Economic and Regional Studies, 8(3), 51-66.
 • Namyślak B., 2015, Diagnoza przemysłów kultury we Wrocławiu, Studia Regionalne i Lokalne, 2015(1), 23-53.
 • Namyślak B., 2015, Zastosowanie metody wzorca rozwoju Hellwiga do badania sektora kultury w miastach wojewódzkich, Wiadomości Statystyczne, 3, 36-51.
 • Namyślak B., 2014, Cooperation and forming networks of creative cities: Polish experiences, European Planning Studies, 22(11) 2411-2427.
 • Namyślak B., 2013, Creative city in theory, Studia Ekonomiczne i Regionalne, 4(2), 14-21.
 • Namyślak B., 2013, Działalności twórcze a rozwój miast. Przykład Wrocławia, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 30, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Namyślak B., Sikorski D., 2010, Charakterystyka zasobów mieszkaniowych aglomeracji wrocławskiej, Przegląd Geograficzny, 82(2), 241-255.

Profile:

Kontakt:

p. 343
+48 71 375 2239
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Paweł Brezdeń

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Wykształcenie:

 • 2002 — doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografii, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Rozwój i uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie dolnośląskim
 • 1999 — magister zarządzania i marketingu, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Kryteria wyodrębniania regionu dla potrzeb samorządu terytorialnego w Polsce
 • 1997 — magister geografii, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Kierunki i dynamika zagranicznych procesów inwestycyjnych we Wrocławiu

Zainteresowania badawcze:

 • geografia ekonomiczna
 • demografia i problemy ludnościowe
 • zarządzanie i marketing

Najważniejsze publikacje:

 • Brezdeń P., Szmytkie R., 2019, Current Changes in the Location of Industry in the Suburban Zone of A Post‐Socialist City. Case Study of Wrocław (Poland), Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 110(2), 102-122.
 • Brezdeń P., 2018, Research topics and changes in the spatial structure of innovativeness of Polish industry in 2005-2015, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 32(4), 205-226.
 • Brezdeń P., Szmytkie R., 2017, Procesy koncentracji działalności przemysłowej w strefie podmiejskiej na przykładzie Dolnego Śląska, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 31(2), 56-74.
 • Brezden P., 2016, Wybrane aspekty wpływu kapitału zagranicznego na gospodarkę Dolnego Śląska: ujęcie przestrzenne, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 30(2), 72-94.
 • Brezdeń P., 2015, Wybrane aspekty przemian strukturalnych i innowacyjności przemysłu Śląska: ujęcie przestrzenne, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 29(2), 123-146.
 • Brezdeń P., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu innowacyjności regionalnej gospodarki województwa dolnośląskiego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG; 23, 9-25.
 • Brezdeń P., Górecka S., Tomczak P., 2012, Edukacja i rynek pracy na Dolnym Śląsku w świetle zmian demograficznych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 21, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Brezdeń P., Spallek W., 2012, Kondycja finansowa samorządu terytorialnego w Polsce jako czynnik stymulujący innowacyjność gospodarki, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 19, 183-197.
 • Brezdeń P., Spallek W., 2011, Rynek pracy województwa dolnośląskiego w okresie spowolnienia gospodarczego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 18, 37-50.
 • Brezdeń P., Spallek W., 2008, Specjalne strefy ekonomiczne w przestrzeni gospodarczej województwa dolnośląskiego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 10, 217-229.

Profile:

Kontakt:

p. 342
+48 71 375 2239
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Stanisława Górecka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Wykształcenie:

 • 1999 — doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografii, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Uwarunkowania i przesłanki rozwoju demogeograficznego miasta na przykładzie Wrocławia
 • 1982 — magister geografii, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Zmiany ciśnienia atmosferycznego a nagłe zaburzenia czynności układu krążenia i zapadalność na zawał mięśnia sercowego we Wrocławiu w 1972 r.

Zainteresowania badawcze:

 • geografia społeczna
 • geografia ludności
 • demografia
 • prognozowanie demograficzne

Najważniejsze publikacje:

 • Brezdeń P., Górecka S., Lisowska A., 2017, Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w województwie dolnośląskim, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 30, 7-17.
 • Górecka S., Szmytkie R., Maleszka W., 2016, Prognoza demograficzna dla obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego do 2020 r., Studia Obszarów Wiejskich, 41, 185-192.
 • Tomczak P., Górecka S., 2013, Zróżnicowanie przestrzenne struktury demograficznej na obszarach wiejskich w Polsce, [ w:] Wójcik M., Bański J., red., Regionalny wymiar przemian polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 32.
 • Brezdeń P., Górecka S., Tomczak P., 2012, Edukacja i rynek pracy Dolnego Śląska na tle uwarunkowań demograficznych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 22, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Górecka S., Kozieł R., Tomczak P., 2009, Przemiany demograficzne na Dolnym Śląsku w latach 1999-2007, [w:] J. Łoboda (red.), Dolny Śląsk. Studia Regionalne, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 10.
 • Górecka S., Tomczak P., 2008, Demographic development of Lower Silesia with particular focus on the Polish – Czech and Polish – German borderland area, [w:] M.Šašek (red.), Some aspects of the Regional Development, Proceedings of the 8th international conference FSE, Ústí nad Labem.
 • Górecka S., 2008, Mortality and longevity in the Central and East Europe - changes in years 1990-2005, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 9.
 • Górecka S., 2006, Demographic changes in the Central and East Europe at the turn of the 20th and 21th century, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 6.
 • Górecka S., 2005, Demograficzne aspekty urbanizacji w województwie dolnośląskim na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Jażdżewska I. (red.) Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Górecka S., 2001, Perspektywy rozwoju demograficznego miast dolnośląskich, [w:] Kowaleski J. (red.), Teraźniejszość i przyszłość demograficzna polskich regionów, Absolwent, Łódź.

Profile:

Kontakt:

p. 330
+48 71 375 2282
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Agnieszka Lisowska-Kierepka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Wykształcenie:

 • 2019 — doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Obszary zagrożone zjawiskiem przestępczości w przestrzeni wielkich miast (na podstawie Wrocławia, Krakowa i Poznania)
 • 2015 — magister prawa, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Kara pozbawienia wolności a problematyka skuteczności jej wykonywania
 • 2014 — magister geografii, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Rewitalizacja miast szansą ich rozwoju społeczno-ekonomicznego (na wybranych przykładach)

Zainteresowania badawcze:

 • geografia społeczna
 • geografia przestępczości
 • patologie społeczne w przestrzeni miast
 • metody GIS w badaniach zjawisk społecznych
 • przestępczość a inne zjawiska

Najważniejsze publikacje:

 • Lisowska-Kierepka A., 2019, Przestępczość w przestrzeni – geograficzne badania zjawiska w wielkim mieście (przykład Wrocławia, Krakowa i Poznania), Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 44, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Lisowska A., Wieszaczewska A., 2017, Santiago de Compostela jako ważna destynacja turystyki pielgrzymkowej-obraz pielgrzymowania w narracjach blogów podróżniczych, Turystyka Kulturowa, 3, 74-95.
 • Lisowska A., 2017, Zjawisko przestępczości w destynacjach turystycznych. Przegląd badań, Turyzm, 27, 33-45.
 • Lisowska A., 2017, Współczesne zmiany demograficzne a problem przestępczości w gminach województwa dolnośląskiego w latach 2005-2014, Studia Śląskie, 80, 159-178.
 • Lisowska A., 2017, Norweski „hotel skansenowski”, czyli o połączeniu funkcji kulturowej z komercyjną, Turystyka Kulturowa, 4, 7-29.
 • Lisowska A., Charewicz-Jakubowska K., 2017, Dni Architektury Maksa Berga – projekt Centrum Poznawczego Hali Stulecia realizowany we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej, Architectus, 3(51), 85-96.
 • Lisowska A., Ochmański A., 2016, Rewitalizacja a rozwój społeczno-gospodarczy miast (wybrane przykłady), Studia Miejskie, 23, 117-130.
 • Lisowska A., 2016, Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu : przykład rewitalizacji obiektów poprzemysłowych na cele kulturowe, Turystyka kulturowa, 4(2016), 6-20.
 • Lisowska A., 2015, Zagospodarowanie dużych form przekształcenia krajobrazu na cele turystyki : na wybranych przykładach, Turystyka kulturowa 5(2015), 55-76.
 • Lisowska A., Szmytkie R., 2014, Definicja miasta i kryteria miejskości w prawie polskim [w:] Kuć- Czajkowska K., Sidor M. (red.), Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian, Lublin, Wyd. UMCS, 17-31.

Profile:

Kontakt:

p. 330
+48 71 375 2282
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Dominik Sikorski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Wykształcenie:

 • 2012 — doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografii, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Proces sukcesji funkcjonalnej na terenach przemysłowych w wybranych miastach województwa dolnośląskiego
 • 2010 — magister historii, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Wizerunek Wrocławia w prasie wrocławskiej w latach 1948-1956
 • 2007 — magister geografii, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Sukcesja funkcjonalna na terenach przemysłowych we Wrocławiu

Zainteresowania badawcze:

 • geografia historyczna
 • geografia przemysłu
 • geografia społeczna
 • geografia osadnictwa

Najważniejsze publikacje:

 • Szmytkie, R., Latocha, A., Sikorski, D. et al., 2022, Tourist boom and rural revival — Case study of Klodzko Region (SW Poland), Journal of Mountain Science, 19, 909–924.
 • Sikorski D., Tomczak P., Latocha A., Szmytkie R., Miodońska P., Kajdanek K., 2021, Od gospodarki agrarnej do wielofunkcyjnej. Zmiany funkcjonalne obszarów wiejskich i wsi na przykładzie powiatu kłodzkiego, Czasopismo Geograficzne 92(2): 299-326.
 • Tomczak P., Latocha A., Sikorski D., Szmytkie R., Kajdanek K., Miodońska P, 2021, Od regresu do sukcesu. Identyfikacja obszarów wiejskich na podstawie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, Studia Regionalne i Lokalne 4: 26-47.
 • Sikorski, D., Szmytkie, R., 2021, Changes in the distribution of economic activity in Wrocław and its suburban area, 2008–2016, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 54(54): 33-48.
 • Sikorski D., Brezdeń P., 2021, Contemporary Processes of Concentration and Specialization of Industrial Activity in Post-Socialist States as Illustrated by the Case of Wrocław and Its Suburbs (Poland), Land 10, no. 11: 1140, pp. 1-21
 • Latocha A., Szmytkie R., Sikorski D., Tomczak P., Kajdanek K., Miodońska P., 2021, Reviving villages – a proposal for a concept and identification. A methodological approach, Geographia Polonica, Volume 94, Issue 1, pp. 5-27
 • Szmytkie R., Sikorski D., 2020, Sytuacja ludnościowa małych miast w strefach oddziaływania aglomeracji miejskich w Polsce, Space – Economy – Society 31, s. 7-24
 • Sikorski D., Latocha A., Szmytkie R., Kajdanek K., Miodońska P., Tomczak P., 2020, Functional changes in peripheral mountainous areas in east central Europe between 2004 and 2016 as an aspect of rural revival? Kłodzko County case study., Applied Geography – Vol. 122 (2020) Id 102223 s. 1–14
 • Sikorski D., 2019, Wybrane kierunki i aspekty przemian funkcjonalnych terenów przemysłowych we Wrocławiu w latach 1989-2016, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG 33 (4), 227–240
 • Sikorski D., 2019, Organizacje pożytku publicznego na obszarach wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 53, 109-122.
 • Sikorski D., 2018, Allocation of funds under the 1% tax donation scheme to public benefit organizations by type of locality in Poland, Studia Miejskie, 31, 37-53.
 • Sikorski D., 2017, Rynek 1% na rzecz OPP w małych miastach w Polsce w 2016 roku, Space-Society-Economy, 22 (2017), 23-41.
 • Sikorski D., 2014, Rozwój i struktura usług na terenach przemysłowych w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego, Folia Geographica Socio-Oeconomica 15/2014, 95-112.
 • Sikorski D., 2013, Proces sukcesji funkcjonalnej na terenach przemysłowych i poprzemysłowych w miastach województwa dolnośląskiego. Studium przypadków, Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im A Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych.
 • Sikorski D., 2012, Zmiany funkcjonalne terenów przemysłowych i poprzemysłowych we Wrocławiu po 1989 roku, [w:] B. Namyślak, R. Szmytkie (red.), Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne - vol. 1, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 24, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 33-54.
 • Namyślak B., Sikorski D., 2010, Charakterystyka zasobów mieszkaniowych aglomeracji wrocławskiej, Przegląd Geograficzny, 82(2), 241-255.
 • Namyślak B., Sikorski D., 2010, Wybrane cechy zasobów mieszkaniowych we Wrocławiu i w aglomeracji wrocławskiej, [w:] J. Słodczyk, A. Dembicka-Niemiec (red.), Funkcje miasta jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej, Studia Miejskie, 2, 181-192.
 • Sikorski D., 2009, Wpływ przeobrażeń terenów przemysłowych na fizjonomię i morfologię miasta na przykładzie Wrocławia, [w:] S. Bródka, I. Markuszewska, Problemy środowiska przyrodniczego terenów poprzemysłowych, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, 24, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 189-198.
 • Sikorski D., 2008, Proces sukcesji funkcjonalnej na wybranych terenach przemysłowych we Wrocławiu, [w:] J. Słodczyk, M. Śmigielska (red.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 285-296.

Profile:

Kontakt:

p. 342
+48 71 375 2239
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Przemysław Tomczak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Wykształcenie:

 • 2008 — doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografii, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne na Dolnym Śląsku w okresie transformacji systemowej
 • 2001 — magister geografii, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne w byłym woj. wałbrzyskim w okresie transformacji systemowej

Zainteresowania badawcze:

 • geografia obszarów wiejskich
 • geografia rolnictwa
 • spółdzielczość wiejska
 • demografia

Najważniejsze publikacje:

 • Szmytkie R., Tomczak P., 2018, Rozwój działalności gospodarczej jako wyraz „odradzania się” wsi na ziemi kłodzkiej, Studia Obszarów Wiejskich, 49, 39-57.
 • Szmytkie R., Tomczak P., 2018, Procesy depopulacji na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego w latach 1995-2015, Studia Regionalne i Lokalne, 3(73), 98-116.
 • Szmytkie R., Tomczak P., 2017, Revival of rural settlements in Kłodzko land, Geographia Polonica, 90(3), 319-333.
 • Tomczak P., Górecka S., 2013, Zróżnicowanie przestrzenne struktury demograficznej na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] Wójcik M., Bański J., red., Regionalny wymiar przemian polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich 32, 57-69.
 • Tomczak P., 2011, Farms in Poland according to the area groups of agricultural land in the period 2000-2009, [w] Social and economic development and regional politics in Usti region, Proceedings of the 10th International Conference, Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem, Usti nad Labem, 108-114.
 • Tomczak P., 2010, Large-area farms in Poland, [w:] Social and economic development and regional politics in Usti region, Proceedings of the 10th International Conference, Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem. Usti nad Labem, 86-92
 • Brezdeń P., Górecka S., Tomczak P., 2012, Edukacja i rynek pracy na Dolnym Śląsku w świetle zmian demograficznych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 21, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Tomczak P., 2010, Rolnicza Spółdzielczość Produkcyjna na Dolnym Śląsku, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 13, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Tomczak P., 2009, Grupy producentów rolnych jako nowe formy zespołowego działania na polskiej wsi, [w:] E. Rydz, R. Rudnicki (red.) Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 17, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, 201-212.
 • Grykień S., Tomczak P., 2002, Infrastruktura społeczna obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego w okresie transformacji, [w:] Społeczne problemy wsi, PAN, Warszawa, 119-129.

Profile:

Kontakt:

p. 330
+48 71 375 2282
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Mateusz Długosz

Doktorant

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Wykształcenie:

 • 2019 — magister geografii, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce po 2004 r.

Zainteresowania badawcze:

 • demografia
 • geografia ludności
 • geografia społeczna

Najważniejsze publikacje:

 • Długosz M., 2021, Aktywność migracyjna małych miast województwa dolnośląskiego, Studia Miejskie, 42, 25-43.
 • Długosz M., Szmytkie R., 2021, Migratory Outflow from Wrocław: Directions of Population Flows within the Framework of Internal Migration in the Period 2002–2018, Quaestiones Geographicae, 40 (2), s. 19-33.
 • Długosz M., 2020, Wewnątrzmiejski ruch wędrówkowy a zmiany struktury demograficznej Wrocławia w latach 2002-2018, [w:] A. Grochowska, W. Jurkowski (red.) Przestrzeń miejska jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 49, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 138-157.
 • Długosz M., 2019, Wykorzystanie terenów poprzemysłowych i nowa forma organizacji przemysłu w mieście na przykładzie Wałbrzycha, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 32 (4), 87-93.
 • Długosz M., 2017, Depopulacja aglomeracji wałbrzyskiej, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 30 (2), 19-25.

Profile:

Kontakt:

p. 340
+48 71 375 2239
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Sławomir Książek

Doktorant

 

Kontakt:

p. 340
+48 71 375 2239
-

mgr Katarzyna Kuzara

Doktorant

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Wykształcenie:

 • 2020 — magister geografii, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Zmiany sieci osadniczej na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego

Zainteresowania badawcze:

 • geografia osadnictwa
 • zmiany przestrzenne miast
 • przemiany społeczne w miastach

Najważniejsze publikacje:

 • Kuzara K., 2019, Poczucie tożsamości na obszarach wiejskich aglomeracji wrocławskiej [w:] Tomczak P. [red.], Nowe zjawiska i procesy przestrzenne, funkcjonalne i społeczne w przeobrażaniu obszarów wiejskich. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 45, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Kontakt:

p. 340
+48 71 375 2239
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Michał Małysz

Doktorant

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Wykształcenie:

 • 2018 — magister geografii, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: Koncepcja Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej – szanse i perspektywy realizacji

Zainteresowania badawcze:

 • geografia i ekonomika transportu
 • rozwój regionalny i lokalny
 • GIS w gospodarce przestrzennej
 • geografia i polityka regionalna
 • geografia społeczno-ekonomiczna

Najważniejsze publikacje:

 • Małysz M., Tomczak P., 2020, Kolej pasażerska we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku – problemy i wyzwania, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 50, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Małysz M.,2020, Nocne pociągi dalekobieżne w przestrzeni polski – zarys historyczny i perspektywy rozwoju, Prace Geograficzne, 160, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 53-73.
 • Małysz M., 2019, Rola porannych połączeń kolejowych w kształtowaniu przestrzennej dostępności regionów, Transport Miejski i Regionalny 7, 3-11.
 • Małysz M., 2018, Kierunki rozwoju kolejowych połączeń dalekobieżnych na Magistrali Nadodrzańskiej, Transport Miejski i Regionalny, 8, 24-29.

Profile:

Kontakt:

p. 340
+48 71 375 2239
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Luiza Klimek

Pracownik techniczny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Kontakt:

p. 340
+48 71 375 2239
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy emerytowani

 
 • prof. dr hab. Jan Łoboda, p. 331
 • dr hab. Barbara Lubicz Miszewska, prof. UWr., p. 343
 • dr Joanna Huk
 • dr Barbara Jokiel
 • dr Michał Slenczek
 • mgr Róża Bilińska
Strona internetowa Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego | Webmaster: Agnieszka Lisowska
Projekt szablonu: a4joomla! | Dostosowanie: Jacek Ślopek
Ikony wykorzystane na stronie : Gregor Cresnar, www.flaticon.com