Studenci specjalności Analizy Regionalne i Lokalne aktywnie włączają się w działalność naukową w ramach Studenckich Kół Naukowych funkcjonujących w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr (Studenckie Koło Naukowe Geografów „Human Geography”, Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego i Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej). Uczestniczą w konferencjach naukowych i publikują wyniki prowadzonych badań, czy to w ramach działalności wspomnianych Kół, czy też efekty realizowanych prac magisterskich.

Wykaz publikacji studentów i absolwentów ARiL:

 • Mayer M., Szmytkie R., 2014, Kształtowanie się stref podmiejskich wokół miast średniej wielkości (studia przypadków z regionu południowo-zachodniego), [w] Jezierska-Thöle A., Biczkowski M. (red.), Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej. Tom 2: Wielofunkcyjność obszarów wiejskich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 121–152.
 • Smolarski M., Szmytkie R., 2014, Zagospodarowanie obiektów potransportowych we Wrocławiu, [w] Brezdeń P., Szmytkie R. (red.), Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne – vol. 2, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 34, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 118–144.
 • Bagińska A., Szmytkie R., 2015, Zagospodarowanie lotniska poradzieckiego w Skarbimierzu, [w] Linek B. (red.), Problematyka etniczna i regionalna w polityce polskiej po 1989 roku. Pamięć historyczna a polityka, Studia Śląskie, 77, 233–251.
 • Berbesz A., Szmytkie R., 2016, Przeobrażenia morfologiczne jednostek o wiejskiej genezie w strukturze przestrzennej miasta średniej wielkości. Przykład Lublińca, Acta Geographica Silesiana, 24, 51–59.
 • Szmytkie R., Nowak B., 2017, Przeobrażenia morfologiczne wsi w strefie podmiejskiej Wrocławia, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 29, 47–64.
 • Długosz M., 2017, Depopulacja aglomeracji wałbrzyskiej, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 30(2), 19–25.
 • Kuzara K., 2019, Poczucie tożsamości na obszarach wiejskich aglomeracji wrocławskiej, [w:] Tomczak P. [red.], Nowe zjawiska i procesy przestrzenne, funkcjonalne i społeczne w przeobrażaniu obszarów wiejskich. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 45, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Klincewicz P., Szmytkie R., 2020, Zmiany w zabudowie wybranych bloków urbanistycznych na peryferyjnych osiedlach Wrocławia, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 9, 13–39.

Wykaz konferencji naukowych, w których brali udział nasi studenci i absolwenci:

III Wrocławski Przegląd Studenckich Badań Geograficznych „Klimat miasta”

Miejsce i termin konferencji: 7-9 kwietnia 2016 r. Wrocław

Referaty:

 • Konrad Ślęzak, Alan Wawrzyniak
 • Mateusz Długosz
 • Bartosz Jasiński, Izabela Krasnopolska

30. Konwersatorium Wiedzy o Mieście „Depopulacja a nowy paradygmat rozwoju miast i regionów”

Miejsce i termin konferencji: 20-22 kwietnia 2017 r. Łódź-Spała

Postery:

 • Mateusz Długosz - Depopulacja aglomeracji wałbrzyskiej
 • Izabela Krasnopolska, Joanna Przeździęk - Depopulacja „nowych” ośrodków przemysłowych na przykładzie Bełchatowa i Lubina.

31. Konwersatorium Wiedzy o Mieście „Nowe – stare przestrzenie w miastach”

Miejsce i termin konferencji: 19-20 kwietnia 2018 r. Łódź

Poster:

 • Mateusz Długosz - Wykorzystanie terenów poprzemysłowych i nowe formy koncentracji przemysłu na przykładzie Wałbrzycha

XIX Warsztaty z Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Miejsce i termin konferencji: 4-6 lipca 2018 r. Sosnowiec

Referat:

 • Mateusz Długosz - Rynek pracy w Polsce w obliczu przemian demograficznych

XX Warsztaty z Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Miejsce i termin konferencji: 1-3 lipca 2019 r. Sosnowiec

Referat:

 • Mateusz Długosz - Współzależność między zmianami demograficznymi a rynkiem pracy w Polsce

XXXV Seminarium Geografii Wsi „Nowe społeczności – nowe przestrzenie – nowe wyzwania”

Miejsce i termin konferencji: 6-7 czerwca 2019 r. Stara Morawa

Postery:

 • Katarzyna Kuzara, Martyna Grzymajło, Bartosz Trepka - Poczucia tożsamości na obszarach wiejskich aglomeracji wrocławskiej
 • Bartosz Trepka, Anna Płaczek - Problemy rozwojowe miast zdegradowanych

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Geografii Historycznej "Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego"

Miejsce i termin konferencji: 14-15 listopada 2019 r. Łódź

Poster:

 • Katarzyna Kuzara, Anna Płaczek - Przyrodnicze uwarunkowania osadnictwa i gospodarki w północno-zachodniej części Sudetów Zachodnich na przestrzeni dziejów
Strona internetowa Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego | Webmaster: Agnieszka Lisowska
Projekt szablonu: a4joomla! | Dostosowanie: Jacek Ślopek
Ikony wykorzystane na stronie : Gregor Cresnar, www.flaticon.com