Rok

Nr katalogowy

Nazwisko autora

Imię

Tytuł pracy

Promotor

1996

1

Burnus

Dorota

Pozamieszkalne użytkowanie budynków w Rynku Wrocławskim

B. Miszewska

1996

2

Okrajek

Magdalena

Migracje wewnętrzne w Polsce w latach 1990-1994

R. Kozieł

1996

3

Habowska

Beata

Zmiana form własności i wielkości przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w woj. wrocławskim

M. Slenczek

1996

4

Hełmik

Artur

Dochody i wydatki budżetów gmin woj. jeleniogórskiego i wałbrzyskiego w 1992

M. Slenczek

1996

5

Just

Rafał

Osadnictwo Łemkowszczyzny

B. Miszewska

1996

6

Szczepański

Tomasz

Rola badań marketingowych w gospodarce

M. Slenczek

1997

7

Sobkowicz

Agnieszka

Dojazdy pracownicze do Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 WROBIS S.A.. Zasięg oddziaływania przedsiębiorstwa

M. Slenczek

1997

8

Rosiek

Anita

Pozamieszkalne użytkowanie budynków i zmian fizjonomicznych w Rynku Sycowskim

B. Miszewska

1997

9

Strączyńska

Anna

Migracje na Dolnym Śląsku 1990-1995

R. Kozieł

1997

10

Szychulec

Elżbieta

Sezonowość zjawisk demograficznych we Wrocławiu w latach 1991-1995

R. Kozieł

1997

11

Kot

Adriana

Zmiany elementów ruchu naturalnego ludności w latach 1990- 1995

R. Kozieł

1997

12

Koźmińczuk

Justyna

Historia osadnictwa Górali Czadeckich

B. Miszewska

1997

13

Namyślak

Beata

Atrakcyjność Polski dla inwestorów zagranicznych na tle krajów Europy Środkowej

J. Łoboda

1997

14

Marcinkowska

Irmina

Pozostałości wsi średniowiecznej we współczesnej strukturze przestrzennej Wrocławia

B. Miszewska

1997

15

Zabielski

Jarosław

Zjawisko holdingu w gospodarce narodowej - charakter i funkcjonowanie wybranych przykładów na terenie Dolnego Śląska

M. Slenczek

1997

16

Lisowski

Robert

Proces prywatyzacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem prywatyzacji w ofercie publicznej

M. Slenczek

1998

17

Dołzbłasz

Sylwia

Pozamieszkalne użytkowanie budynków przy ul. Jedności Narodowej

B. Miszewska

1998

18

Stachowicz

Agnieszka

Przestrzenne zasięgi podróży mieszkańców Tczycy

R. Kozieł

1998

19

Waz-van Hatten

Dorota

Stan obecny i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Holandii

S. Grykień

1998

20

Szymborska

Marzena

Pozamieszkalne użytkowanie budynków na ul. Piłsudskiego

B. Miszewska

1998

21

Porcenaluk

Andrzej

Pochodzenie terytorialne ludności napływowej na Dolnym Śląsku na podstawie kartotek gospodarstwa domowego

B. Miszewska

1998

22

Duś

Wojciech

Inicjatywy samorządowe gmin Turystycznej Szóstki

M. Slenczek

1998

23

Rybiałek

Łukasz

Analiza społeczno-demograficzna ludności wybranych miejscowości województw opolskiego i wałbrzyskiego

R. Kozieł

1998

24

Szlag

Magdalena

Geograficzne zasięgi podróży ludności wrocławskiego osiedla Brochów

R. Kozieł

1998

25

Weyman

Janusz

Zmiany przyczyn zgonów w Polsce w latach 90-tych

R. Kozieł

1998

26

Tomczak

Przemysław

Rolnicze użytkowanie ziemi na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego

S. Grykień

1999

27

Kopeć

Danuta

Struktura bezrobocia w gminie Środa Śląska w latach 1990-1998

M. Slenczek

1999

28

Zator

Monika

Struktura bezrobocia w gminie Ząbkowice Śląskie

M. Slenczek

1999

29

Leśniak

Małgorzata

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju rolnictwa w gminach województwa wrocławskiego

S. Grykień

1999

30

Otrębski

Piotr

Zmiany funkcjonalne i morfologiczne wybranego fragmentu miasta

B. Miszewska

1999

31

Flis

Anita

Zmiany morfologiczne i funkcjonalne na obszarach przejętych po jednostkach armii radzieckiej w Brzegu

B. Miszewska

1999

32

Dyś

Monika

Sieć stacji benzynowych we Wrocławiu i ich przestrzenne rozmieszczenie

M. Slenczek

1999

33

Wiktor

Iwona

Procesy innowacyjne w gminie Kobierzyce

M. Slenczek

1999

34

Górka

Agnieszka

Przestrzenne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności w latach 1975-1995

R. Kozieł

1999

35

Wojtecka

Anna

Zróżnicowanie stanu zdrowia ludności Polski w latach 1990-1996

R. Kozieł

1999

36

Stępień

Izabela

Trendy demograficzne w krajach europejskich

R. Kozieł

1999

37

Piotrowska

Anna

Zmiany w krajobrazie miasta Wrocławia pod wpływem nowych inwestycji

B. Miszewska

1999

38

Najduk

Beata

Bezrobocie w Polsce na obszarach wiejskich

S. Grykień

1999

39

Kupka

Karina

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju rolnictwa województw Polski

S. Grykień

1999

40

Kuriata

Anna

Struktura społeczno-demograficzna rolników na przykładzie województwa wrocławskiego

S. Grykień

1999

41

Bączyński

Grzegorz

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w Polsce - możliwości i ograniczenia

S. Grykień

1999

42

Trojanowska

Agnieszka

Struktura agrarna polskiego rolnictwa w procesie integracji z Unią Europejską

S. Grykień

1999

43

Przepiórska

Ewa

Internacjonalizacja gospodarki polskiej na przykładzie handlu zagranicznego w latach 1989-1997

J. Łoboda

2000

44

Pietkun

Rafał

Przekształcenia społeczno-gospodarcze w wybranych gałęziach przemysłu Bielska-Białej

M. Slenczek

2000

45

Świderek

Grzegorz

Przetrwałe elementy morfologiczne we współczesnej zabudowie Jastrzębia Zdroju

B. Miszewska

2000

46

Wróblewski

Marcin

Działalność Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

S. Grykień

2000

47

Kacyna

Anna

Struktura produkcji i rynku zbytu Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej "Siechnice"

S. Grykień

2000

48

Leszkowicz

Dorota

Zmiany kierunków produkcji roślinnej na Dolnym Śląsku

S. Grykień

2000

49

Hinz

Izabela

Zmiany morfologiczne i funkcjonalne wybranego fragmentu miasta Kalisza

B. Miszewska

2000

50

Żurawska

Agnieszka

Pochodzenie terytorialne młodzieży Dolnośląskich Zakładów Poprawczych

R. Kozieł

2000

51

Wrazidło

Tadeusz

Dzielnice slumsów we Wrocławiu

B. Miszewska

2000

52

Wojtowicz

Leszek

Zmiany morfologiczne i funkcjonalne w Sycowie w latach 1990-2000

B. Miszewska

2000

53

Przybylska

Renata

Zmiany w krajobrazie miasta Bolesławca pod wpływem nowych inwestycji

B. Miszewska

2000

54

Zygoń

Tomasz

Miejsce Wrocławia w ogólnopolskim transporcie lotniczym

M. Slenczek

2000

55

Nowak

Norbert

Geograficzne zasięgi podróży ludności kaliskich osiedli Dobrzec i Piwonice

R. Kozieł

2000

56

Ohly

Małgorzata

Geograficzne zasięgi podróży mieszkańców wrocławskich osiedli: Partynic i Placu Grunwaldzkiego

R. Kozieł

2000

57

Siwak

Ewa

Pozamieszkalna funkcja budynków w Rynku Świdnickim w latach 1990, 1995 i 2000

B. Miszewska

2000

58

Czwartacka-Luba

Lucyna

Wpływ przyrostu naturalnego i migracji na zmiany zaludnienia dolnośląskich miast

R. Kozieł

2000

59

Augustyn

Jacek

Proces zmniejszania pasażerskich szlaków kolejowych w województwie dolnośląskim

M. Slenczek

2000

60

Błaś

Marcin

Przestrzenny zasięg targu rolno-spożywczego we Wrocławiu przy ul. Obornickiej

S. Grykień

2000

61

Atłachowicz

Aneta

Zmiany płodności kobiet w Europie po II wojnie światowej

S. Górecka

2001

62

Latosik

Marta

Przestrzenne zróżnicowanie trwanie życia w Polsce w latach 1990-1998

S. Górecka

2001

63

Wigdorczyk

Barbara

Sezonowość zjawisk demograficznych w Wałbrzychu w latach 1980-1999

R. Kozieł

2001

64

Krasowska

Anna

Zmiany morfologiczne i funkcja ul. Krakowskiej w Opolu

B. Miszewska

2001

65

Morasiewicz

Maja

Tereny zielone we Wrocławiu

B. Miszewska

2001

66

Jaremkiewicz

Piotr

Nieistniejące ważne obiekty we Wrocławiu i ich ślady w morfologii i toponomastyce miasta

B. Miszewska

2001

67

Kładź

Agnieszka

Zmiana lokalizacji centrum miasta na wybranych przykładach miast polskich

B. Miszewska

2001

68

Wasiluk

Małgorzata

Zmiany w częstotliwości połączeń pasażerskich na szlakach Dolnośląskiej DOKP w latach 1990 - 2000

M. Slenczek

2001

69

Dobrowolska

Helena

Wyjazdy pielgrzymkowe z wybranych dekanatów kościoła rzymsko - katolickiego miasta Wrocławia w latach 1990 -2000

M. Slenczek

2001

70

Kruzel

Radosław

Rozwój międzynarodowej komunikacji w latach dziewięćdziesiątych na przykładzie Wrocławia

M. Slenczek

2001

71

Kroc

Marta

Klimat akustyczny miasta Wrocławia

S. Grykień

2001

72

Płochocki

Filip

Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości rolnych cudzoziemcom i spółkom z udziałem kapitału zagranicznego ze szczególnym uwzględnieniem udziału tych podmiotów w procesie rozdysponowania mienia zasobu AWRSP

S. Grykień

2001

73

Kwiatek

Agnieszka

Struktura społeczno - demograficzna ludności wybranych miejscowości południowej Wielkopolski

R. Kozieł

2001

74

Golińczak

Marcin

Rozwój sieci komunikacji tramwajowej we Wrocławiu

M. Slenczek

2001

75

Pieczątkiewicz

Anna

Nadumieralność mężczyzn w Polsce

S. Górecka

2001

76

Miklaszewska

Jolanta

Zmiany gospodarstw domowych i rodzin w Polsce w latach 1970 - 1995

S. Górecka

2001

77

Wanecki

Tomasz

Uczestnictwo i wyniki powojennych igrzysk olimpijskich jako przejaw globalizacji

R. Kozieł

2001

78

Sobieszczańska

Katarzyna

Przestrzenne aspekty przestępczości w powiecie głogowskim

R. Kozieł

2001

79

Gałonzowski

Marcin

Zmiany regionalne urodzeń według wieku matki w Polsce w latach 1988-1998

S. Górecka

2002

80

Szmytkie

Robert

Przekształcenia ilościowe zbioru miast Dolnego śląska w latach 1945 - 2000

B. Miszewska

2002

81

Dąbrowiecka

Jowita

Rozwój usług hotelarskich we Wrocławiu w latach dziewięćdziesiątych

M. Slenczek

2002

82

Hupka

Renata

Sieć salonów samochodowych we Wrocławiu, ich przynależność i rozwój

M. Slenczek

2002

83

Bagińska

Justyna

Nieistniejące i nowe kościoły w strukturze przestrzennej Wrocławia

B. Miszewska

2002

84

Węgrzanowski

Tomasz

Zmiany społeczne i demograficzne w wybranych miejscowościach powiatów lubańskiego i zgorzeleckiego

R. Kozieł

2002

85

Olbert

Karolina

Problemy gospodarki żywnościowej po Światowym Szczycie Żywnościowym w Rzymie

S. Grykień

2002

86

Spinek

Małgorzata

Procesy globalizacji we współczesnej gospodarce światowej

S. Grykień

2002

87

Hupka

Irena

Charakterystyka społeczno-demograficzna powiatu raciborskiego

S. Górecka

2002

88

Krasucka

Małgorzata

Zmiany morfologiczno- funkcjonalne wybranego fragmentu miasta Oleśnicy - rynek oleśnicki

B. Miszewska

2002

89

Ziółkowski

Mariusz

Psary jako przykład suburbanizacji Wrocławia

B. Miszewska

2002

90

Strug

Krzysztof

Dostępność komunikacyjna mieszkańców miast wojewódzkich z głównymi ośrodkami turystycznymi rejonów górskich i nadmorskich Polski w latach 1994 -2002

M. Slenczek

2002

91

Palica

Monika

Pochodzenie terytorialne studentów geografii U.Wrocławskiego w latach 1996 -2001

M. Slenczek

2002

92

Basińska

Magdalena

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Europie w ciągu ostatnich lat

S. Grykień

2002

93

Machowska

Katarzyna

Wspólna polityka Unii Europejskiej

S. Grykień

2002

94

Motyka

Gabriela

Problemy gospodarki żywnościowej w krajach rozwijających się

S. Grykień

2002

95

Nitecka

Magdalena

Obiekty zabytkowe w zasobach Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na Dolnym Śląsku

S. Grykień

2002

96

Dębski

Marcin

Rozwój firmy do korporacji ponadnarodowej na przykładzie firmy HEWLETT PACKARD

S. Grykień

2002

97

Bogdański

Grzegorz

Ludność Ukrainy - zróżnicowanie przestrzenne

R. Kozieł

2002

98

Czajkowski

Piotr

Handel zagraniczny krajów CEFTA w latach 90

J. Łoboda

2002

99

Hajel

Michał

Dawne i współczesne cmentarze Wrocławia

B. Miszewska

2002

100

Greniuk

Joanna

Problemy bezrobocia w powiecie nyskim

R. Kozieł

2002

100a

Śliwowska

Joanna

Rolnicze ubezpieczenia społeczne w Polsce i w wybranych krajach Europy

W. Hasiński

2002

101

Gondorek

Jerzy

Muzea Wrocławia

B. Miszewska

2003

102

Nowecka

Mariola

Obiekty sakralne w strukturze przestrzennej Głogowa

B. Miszewska

2003

103

Kania

Robert

Zmiany funkcjonalno-morfologiczne w centrum Wieruszowa w okresie transformacji

B. Miszewska

2003

104

Kowalska

Anna

Przejawy implozji demograficznej w krajach europejskich

R. Kozieł

2003

105

Capar

Adam

Społeczno-demograficzna charakterystyka powiatu oleśnickiego

S. Górecka

2003

106

Kurowska

Marzena

Dawne i obecne mosty i kładki we Wrocławiu

M. Slenczek

2003

107

Peksa

Ewelina

Muzea przy wyższych uczelniach we Wrocławiu

B. Miszewska

2003

108

Pawlak

Dorota

Etymologiczne zróżnicowanie nazw ulic we Wrocławiu

B. Miszewska

2003

109

Maleszka

Wojciech

Przestrzenne zasięgi podróży mieszkańców wrocławskiego osiedla Różanka

R. Kozieł

2003

110

Machaczek

Elwira

Charakterystyka społeczno-demograficzna powiatu nyskiego

S. Górecka

2003

`111

Chodor

Mariusz

Analiza społeczno-demograficzna powiatu złotoryjskiego

S. Górecka

2003

112

Goldberger

Ewa

Zróżnicowanie i charakterystyka przestrzeni kulturowej Wrocławia

S. Górecka

2003

113

Grzywa

Adrian

Stan i perspektywy produkcji rzepaku w Polsce

S. Grykień

2003

114

Maliszewski

Damian

Rola współpracy międzynarodowej w rozwoju społeczno- gospodarczym małych gmin Dolnego Śląska na przykładzie gminy miejskiej Góra oraz gminy wiejskiej Miękinia

B. Miszewska

2003

115

Lubieniecka

Anna

Charakterystyka społeczno-zawodowa rodziców studentów geografii

S. Górecka

2003

116

Halama

Bernadeta

Seperacje a rozwody w Polsce w latach 2000-2001

S. Górecka

2003

117

Graczyk

Monika

Kościoły i kaplice niekatolickie na terenie Wrocławia

B. Miszewska

2003

118

Dziurdź-Janek

Aneta

Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej

S. Grykień

2003

119

Kaczuk

Mirosław

Międzypokoleniowe różnice w wielkości rodzin studentów geografii

S. Górecka

2003

120

Rossudowski

Krzysztof

Społeczno-demograficzna charakterystyka powiatu trzebnickiego

S. Górecka

2003

121

Gluza

Izabela

Ekspozycje stałe organizowane w muzeach wrocławskich

S. Górecka

2004

122

Nowicki

Karol

Związek pomiędzy sytuacją a rozwojem sportu i drużyn sportowych na przykładzie Gminy Krotoszyn

M. Slenczek

2004

123

Nowacki

Sławomir

Wpływ sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na rozmieszczenie punktów handlowych miasta Krotoszyna

M. Slenczek

2004

124

Hamkało

Izabela

Struktura społeczno-demograficzna bezrobotnych w pow. oławskim

R. Kozieł

2004

125

Franek

Małgorzata

Geograficzne zasięgi podróży mieszkańców Przemętu.

R. Kozieł

2004

126

Pawlak

Paweł

Tereny sportowo-rekreacyjne w strukturze przestrzennej Wrocławia

B. Miszewska

2004

127

Węgłowska

. Ewa

Restauracje narodowe Poznania

M. Slenczek

2004

128

Szpala

Marta

Ścieżki rowerowe Wrocławia

M. Slenczek

2004

129

Wyrwas

Paulina

Restauracje narodowe we Wrocławiu

M. Slenczek

2004

130

Józefowska

Elżbieta

Dostępność rynków pracy państw członkowskich Unii Europejskiej dla Polski

S. Grykień

2004

131

Kwiatkowska

Katarzyna

Działalność organizacji wolontarystycznych we Wrocławiu

S. Górecka

2004

132

Pawluk

Łukasz

Wpływ przemian społeczno-gospodarczych na rozmieszczenie drużyn pierwszoligowych w Polsce

R. Kozieł

2004

133

Misiuna

Krzysztof

Zróżnicowanie profilu działalności biur podróży we Wrocławiu

B. Miszewska

2004

134

Czwojda

Jakub

Tradycje i współczesność przemysłu piekarskiego w Krotoszynie i okolicy

M. Slenczek

2004

135

Palacz

Ewelina

Zróżnicowanie demograficzne ludności w byłym województwie legnickim w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002

S. Górecka

2004

136

Strońska

Magdalena

Nieistniejące i istniejące pomniki Wrocławia

B. Miszewska

2004

137

Dziki

Joanna

Analiza działalności gospodarczej miasta Oleśnicy w 2004 roku

M. Slenczek

2005

138

Raut

Agnieszka

Wpływ wstąpienia do Unii Europejskiej na gospodarkę Irlandii

S. Grykień

2005

139

Markiewicz

Anna

Konkurencyjność miast na przykładzie Wrocławia i Poznania ze szczególnym uwzględnieniem czynników społecznych

B. Namyślak

2005

140

Różnowicz

Mariusz

Konkurencyjność województwa dolnośląskiego na tle pozostałych województw Polski

B. Namyślak

2005

141

Krzemiński

Paweł

Konkurencyjność miast - analiza porównawcza na przykładzie Wrocławia i Łodzi

B. Namyślak

2005

142

Karpińska

Marta

Agroturystyka jako przejaw wielofunkcyjności wsi europejskiej

S. Grykień

2005

143

Kulik

Jarosław

Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa PKP w Polsce oraz plany przyszłościowe

M. Slenczek

2005

144

Krok

Jolanta

Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce na tle wybranych krajów europejskich

S. Górecka

2005

145

Kuźmicz

Agata

Demograficzno-społeczna charakterystyka powiatu tarnowskiego

S. Górecka

2005

146

Listwan

Dominika

Społeczno-demograficzne uwarunkowania funkcjonowania przedszkoli i żłobków we Wrocławiu

S. Górecka

2005

147

Pinkosz

Wojciech

Struktura społeczno-demograficzna ludności powiatu oleskiego

S. Górecka

2005

148

Sikorski

Dominik

Ewolucja znaczenia czynników lokalizacji w działalności produkcyjnej

P. Brezdeń

2005

149

Worwa

Dominik

Problematyka bezrobocia w okresie transformacji ustrojowej w małych miastach na przykładzie Jelcza-Laskowic

M. Slenczek

2005

150

Watała

Aleksandra

Bezrobocie na obszarach wiejskich w Polsce

S. Grykień

2005

151

Smolarek

Anna

Wybrane przykłady procesów globalizacji w gospodarkach krajów Europy Środkowej i Wschodniej

P. Brezdeń

2005

152

Marcinkiewicz

Aleksandra

Demograficzno-społeczna charakterystyka powiatu zgorzeleckiego

S. Górecka

2005

153

Kołakowski

Marek

Światowy rynek produktów rolnych

S. Grykień

2005

154

Wolańska

Bogumiła

Niepełnosprawność mieszkańców Opolszczyzny w świetle NSP 2002

S. Górecka

2005

155

Czerska

Anna

Specjalne strefy ekonomiczne w województwie dolnośląskim

J. Łoboda

2005

156

Tonkowicz

Krzysztof

Mniejszości narodowe w Polsce w świetle danych Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku

R. Kozieł

2005

157

Hełm

Barbara

Zróżnicowanie profilu działalności biur podróży w Opolu

B. Miszewska

2006

158

Łuczak

Sylwia

Potencjał gospodarczy największych miast w Polsce

B. Namyślak

2006

159

Cłapka

Małgorzata

Funkcje metropolitalne Wrocławia

B. Namyślak

2006

160

Dworzecki

Dariusz

Rozmieszczenie stacji benzynowych w przestrzeni miasta Wrocławia

M. Slenczek

2006

161

Boguszyńska

Iwona

Aktywność ekonomiczna mieszkańców Dolnego Śląska w świetle NSP 2002

S. Górecka

2006

162

Makiej

Joanna

Zróżnicowanie struktury wykształcenia mieszkańców Dolnego Śląska w 2002 roku

S. Górecka

2006

163

Bizoń

Ewelina

Charakterystyka gospodarstw domowych i rodzin na Dolnym Śląsku na podstawie NSP 2002

S. Górecka

2006

164

Dedo

Paulina

Zjawisko bezrobocia w powiecie kamiennogórskim

M. Slenczek

2006

165

Przytuła

Krzysztof

Agroturystyka jako przejaw wielofunkcyjności wsi polskiej

S. Grykień

2006

166

Szarek

Agnieszka

Wsparcie polskich gospodarstw rolnych po akcesji do Unii Europejskiej

S. Grykień

2006

167

Krzywda

Lidia

Rolnictwo na obszarze nowych krajów związkowych Niemiec

S. Grykień

2006

168

Mokrzecka

Iwona

Budżet Unii Europejskiej po przystąpieniu do organizacji 1 Maja 2004 r. dziesiątki nowych państw członkowskich

S. Grykień

2006

169

Hanczyn

Marek

Sieć salonów samochodowych i ich punktów serwisowych we Wrocławiu

M. Slenczek

2006

170

Kowalska

Magdalna

Mobilność zagraniczna ludności Polski na przełomie XX i XXI wieku

J. Łoboda

2006

171

Mikołajczak

Magdalena

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej

P. Brezdeń

2006

172

Lewicki

Waldemar

Zmiany podziału administracyjnego Polski po drugiej wojnie światowej

P. Brezdeń

2006

173

Kluwak

Aneta

Ludność krajów Unii Europejskiej - stan i tendencje rozwoju

J. Łoboda

2006

174

Maga

Joanna

Regionalne zróżnicowanie usportowienia ludności Polski

R. Kozieł

2006

175

Ligęcka

Agata

Geograficzne zasięgi podróży mieszkańców Jawora

R. Kozieł

2006

176

Hubisz

Marcin

Regionalne zróżnicowanie w nauczaniu języków obcych w Polsce

R. Kozieł

2007

177

Groch

Kinga

Funkcje dawnych obiektów szkolnych we Wrocławiu

B. Miszewska

2007

178

Kołodziejska

Lidia

Nazwy "kultowe" ulic we Wrocławiu i ich czytelność w świadomości studentów

B. Miszewska

2007

179

Łukasik

Andrzej

Wpływ inwestycji zrealizowanych w latach 2000-2005 i planowanych na przemiany fizjonomii miasta na przykładzie Wrocławia

B. Namyślak

2007

180

Białobrzeski

Bartłomiej

Tendencje w napływie kapitału zagranicznego do Polski po 2000 roku

B. Namyślak

2007

181

Drozdowska

Joanna

Specjalne strefy ekonomiczne w polskiej przestrzeni gospodarczej

P. Brezdeń

2007

182

Kamińska

Paulina

Geografia polskiego sportu - dyscypliny uczestniczące w rozgrywkach pucharowych w sezonie 2005/2006

M. Slenczek

2007

183

Józefczyk

Marzena

Międzynarodowe migracje sportowców we współczesnym świecie

R. Kozieł

2007

184

Gabryel

Karol

Geograficzne zasięgi podróży mieszkańców wrocławskich osiedli Gądów Mały i Złotniki

R. Kozieł

2007

185

Suszyński

Rafał

Społeczno-demograficzne uwarunkowania powiatu kłodzkiego

S. Górecka

2007

186

Bober

Marta

Budżet czasu ludności Polski w 2004 roku

S. Górecka

2007

187

Grzywacz

Kinga

Zróżnicowanie stanu zdrowia dzieci w Polsce w 2004 roku

S. Górecka

2007

188

Janecka

Magdalena

Zasięg oddziaływania prywatnych linii autobusowych na związki funkcjonalne Wrocławia

M. Slenczek

2007

189

Śniady

Piotr

Rolnictwo ekologiczne w Europie

S. Grykień

2007

190

Zagrobelny

Sebastian

Geografia polskiego sporu - dyscypliny uczestniczące w rozgrywkach w systemie ligowym w sezonie 2005/2006

M. Slenczek

2007

191

Wieczorek

Marek

Geograficzne zasięgi podróży mieszkańców Gorzowa Śląskiego i Praszki

R. Kozieł

2007

192

Biszko

Ewelina

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki energetycznej na Dolnym Śląsku

J. Łoboda