Uniwersytet Wroclawski  Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
 Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Dr Paweł Brezdeń

Paweł Brezdeń na zdjęciu
Stanowisko: adiunkt
Pokój: 340, Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego
E-mail: pawel.brezden@uni.wroc.pl
Tel.: +48 71 375 2239
Fax: +48 71 343 5184

Zainteresowania badawcze: Geografia ekonomiczna (procesy inwestycyjne, sektor bankowy, przedsiębiorczość i aktywizacja gospodarcza, gospodarka sieciowa, struktury przemysłowe i innowacyjność, rozwój regionalny i lokalny); demografia i problemy ludnościowe; zarządzanie i marketing (zarządzanie jednostkami gospodarczymi, analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, samorząd terytorialny).

Wykształcenie: Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii - stopień naukowy nadany w 2002 r. przez Radę Instytutu Geograficznego. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Magister geografii o specjalności geografia społeczno-ekonomiczna – tytuł uzyskany w 1997 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Magister zarządzania i marketingu o specjalności zarządzanie jednostkami gospodarczymi – tytuł uzyskany w 1999 r.

Nagrody, wyróżnienia: Wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 1998/1999.

Ważniejsze opublikowane prace naukowe:

Wykonane ekspertyzy:

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!