Uniwersytet Wroclawski  Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
 Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Dr Przemysław Tomczak

Przemysław Tomczak na zdjęciu
Stanowisko: adiunkt
Pokój: 330, Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego
E-mail: przemyslaw.tomczak@uni.wroc.pl
Tel.: +48 71 375 2282
Fax: +48 71 343 5184

Zainteresowania naukowe: geografia obszarów wiejskich, spółdzielczość wiejska, agroturystyka, geografia ludności

Wykształcenie:

Praca zawodowa i długoterminowe pobyty naukowe: Uniwersytet Wrocławski; od 3.10.2001; stanowiska: doktorant, pracownik inżynieryjno-techniczny, asystent, adiunkt

Nagrody i wyróżnienia: Nagroda II stopnia w konkursie na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną o tematyce spółdzielczej. Wyróżnienie przyznane przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie (2008)

Projekty badawcze: 2010-2011 Udział w projekcie "Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego" [POKL.08.01.04-02-003/08]. W ramach tego projektu powstały dwie analizy (razem z P. Brezdeniem i S. Górecką)

10 najważniejszych publikacji:

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!