Uniwersytet Wroclawski  Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
 Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Mgr Rafał Czajkowski

Rafał Czajkowski na zdjęciu
Stanowisko: doktorant
Pokój: 340, Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego
a
Tel.: +48 71 375 2239
Fax: +48 71 343 5184

Zainteresowania naukowe: geografia polityczna, geopolityka, globalne problemy społeczno-ekonomiczne

Wykształcenie

Projekty badawcze: Przyczyny, przebieg i skutki zmian w geografii politycznej Bałkanów w latach 1901-2016 (praca doktorska)

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!