Uniwersytet Wroclawski  Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
 Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Dr Stanisława Górecka

Stanisława Górecka na zdjęciu
Kierownik Pracowni Demografii i Statystyki
Stanowisko: starszy wykładowca
Pokój: 330, Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego
E-mail: stanislawa.gorecka@uni.wroc.pl
Tel.: +48 71 375 2282
Fax: +48 71 343 5184

Wykształcenie:

Zainteresowania badawcze:
Geografia społeczna, demografia i problemy ludnościowe: transformacja demograficzna i społeczna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, procesy demograficzne na Dolnym Śląsku, przemiany struktur demograficznych ludności i ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy i systemu edukacji.

Ważniejsze opublikowane prace naukowe:

Wykonane ekspertyzy:

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!