Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

dawniej Zakład Analiz Regionalnych i Lokalnych

Gmach Główny pokój nr 340
50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
Telefon: +48 71 375 2239
Kierownik Zakładu:
prof. nadzw. UWr
Dr hab. Władysław Hasiński

Profil naszego Zakładu można poznać, przeglądając tematy zrealizowanych u nas prac:

Pracownicy i Doktoranci

Za strony WWW naszego Zakładu odpowiada Agnieszka Lisowska. Stara wersja (Joanna Huk)

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!