Odradzające się wsie? Nowe procesy społeczno-gospodarcze na ziemi kłodzkiej - wyjazd terenowy

1.04.2019 r.

 

W dniach 30 marca – 1 kwietnia 2019 r. zespół pracujący nad projektem „Odradzające się wsie? Nowe procesy społeczno-gospodarcze na ziemi kłodzkiej” w składzie: A. Latocha (kierownik projektu), K. Kajdanek, P. Miodońska, D. Sikorski, R. Szmytkie i P. Tomczak, uczestniczył w pierwszym wyjeździe terenowym, którego celem była inwentaryzacja wsi wytypowanych w trakcie wstępnych badań kameralnych jako odradzające się.

W trakcie wyjazdu prace inwentaryzacyjne prowadzone były na terenie wsi: Biała Woda, Bielice, Bolesławów, Droszków, Goszów, Janowa Góra, Jaszkówka, Jaworek, Kamienica, Kamienna, Kletno, Marcinów, Marianówka, Młynowiec, Nowa Morawa, Nowy Gierałtów, Rogówek, Sienna i Stara Morawa.

Już pierwszy wyjazd terenowy wskazał na złożoność procesów odradzania się wsi na ziemi kłodzkiej i konieczność prowadzenia dalszych, bardziej szczegółowych badań.

Strona internetowa Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego | Webmaster: Agnieszka Lisowska
Projekt szablonu: a4joomla! | Dostosowanie: Jacek Ślopek
Ikony wykorzystane na stronie : Gregor Cresnar, www.flaticon.com